Facebook

Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet fullt ut og vil ikke, under noen omstendigheter, selge eller videreformidle e-postadresser eller annen kontaktinformasjon til en tredjepart. Registreringen er kun til bruk og behandlig av kjøp i vår nettbutikk. Hvis det er noe du lurer på, eller er usikker på, kontakt oss på: meraaker@mx-sport.no